Dirck Outgaertszoon Cluyt

In 1578 besluit apotheker en plantenexpert Dirck Outgaertszoon Cluyt (Clutius, 1546-1598) met zijn gezin naar Delft te verhuizen. Hij opent een nieuwe apotheek aan de Wijnstraat onder de naam ‘De Granaetapel’, in het hart van de stad. Deze naam is voor de hand liggend. De lakzegel van Cluyt toont een geopende granaatappel met daarboven zijn initialen D.O.C.

In Delft raakt Cluyt goed bevriend met stadsgeneesheer, tevens lijfarts van Willem van Oranje (1533-1584), Pieter van Foreest (1521-1597), die de geuzennaam ‘Hollandse Hippocrates’ draagt. Als Willem van Oranje op 10 juli 1584 wordt vermoord, geeft Van Foreest aan Cluyt de opdracht om de ingrediënten aan te leveren voor het balsemen van het lijk de heer des vaderlands. In de Botanische Tuin komt deze lente de balsemtuin van Cluyt weer tot leven.